Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Κούρη Κουράκου Μ. Η Σαλώμη 1948, Αλεξάνδρεια», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 162