Είστε εδώ

Del Gir Rémy, «Πρώτη αγάπη», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 145