Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Λευκαδίτη Σύννεφα και γλάροι, Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 125-126