Είστε εδώ

Γιούργας Βάσος, «Το ουράνιο τόξο», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 110