Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. (εξώφυλλο), (εσώφυλλο)