Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)