Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)