Είστε εδώ

«Προκήρυξη διαγωνισμού», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 81