Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)