Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Το θέατρο», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 47