Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Κάτω από το βλέμμα του Θεού», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 20-24