Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Υάκινθος και Πρωτάς», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 11