Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)