Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)