Είστε εδώ

«Εκτυπώσεις περιοδικών και βιβλίων», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)