Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)