Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)