Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Ο μαχαιροβγάλτης», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 209-215