Είστε εδώ

Ανδριώτης Νικόλαος Π., «Συμβολή στη νεοελληνική σύνθεση (Τα σύνθετα του τύπου αυγοσηκώνομαι)», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 205-206