Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)