Είστε εδώ

Προκοπίου Άγγελος, «Εισαγωγή στη σύγχρονη ελληνική τέχνη», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 127-128