Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)