Είστε εδώ

Salabons G., «Ο θάνατος μιας μέρας», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 92