Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Εξηγήσεις ή περί σχέσεων», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 65-71