Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Γιάννης Τσακασιάνος», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 46-47