Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. 1. Ναυσικάς Γεωργιάδη-Μουσούρη, Τ' ανθισμένο σπίτι, Αθήνα 1948 - 2. Χρ.Ν. Κουλούρη, Ιωλκός, εκδ. Ποιητικής Τέχνης, Αθήνα 1948 - 3.Πέτρου Μαρκάκη, Τραγικός Παιάνας, εκδ. Μαυρίδης 1948 - 4. Γ. Καστάνη, Η εποποιία της Ελλάδος 1940-1941, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 42-43