Είστε εδώ

«Εκδόσεις του περιοδικού Μορφές», Μορφές, τχ. 32 (Μάιος 1949), σ. (έσω οπισθόφυλλο)