Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Από μήνα σε μήνα. Ιστορία και μύθος», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 277-278