Είστε εδώ

«Εκδόσεις του περιοδικού Μορφές», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. (εσώφυλλο)