Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Αγκάθια στο φως», Μορφές, τχ. 30 (Μάρτιος 1949), σ. 220