Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Κοχύλια και πετράδια», Μορφές, τχ. 30 (Μάρτιος 1949), σ. 203-204