Είστε εδώ

«Εκδόσεις του περιοδικού Μορφές», Μορφές, τχ. 30 (Μάρτιος 1949), σ. (εσώφυλλο)