Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μαθητική παράσταση», Μορφές, τχ. 29 (Φεβρουάριος 1949), σ. 197