Είστε εδώ

Προκοπίου Άγγελος, «Το έργο της Βαρβάρας Κωσταντοπούλου», Μορφές, τχ. 29 (Φεβρουάριος 1949), σ. 189-191