Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Μελωδία», Μορφές, τχ. 29 (Φεβρουάριος 1949), σ. 163