Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ελληνική τέχνη. Προσωπογραφία (από την τελευταία του έκθεση)», Μορφές, τχ. 29 (Φεβρουάριος 1949), σ. 161