Είστε εδώ

Προεστόπουλος Νίκος, «Χορικό», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 149