Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Στον άλλο κόσμο ήτανε Χριστούγεννα», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 131-134