Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γιάννη Μαιναλιώτη, Φιλοξενία, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 112-113