Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Κούνδουρου, Δεκατέσσερα ποιήματα, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 112