Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Εμείς κι' εκείνοι. Προσανατολισμός στη λογοτεχνία», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 103-108