Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)