Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. (έσω οπισθόφυλλο)