Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Σπόροι λουλουδιών», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 43-44