Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)