Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 24 (Σεπτέμβριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)