Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ο Μανώλης», Μορφές, τχ. 24 (Σεπτέμβριος 1948), σ. 454-460