Είστε εδώ

Μυριβήλης Στράτης, «Λογοτεχνία και ζωή», Μορφές, τχ. 24 (Σεπτέμβριος 1948), σ. 449-453