Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Β΄ Θίασος Μιράντας-Κωνσταντάρα. Πατρίδες του Φίλωνος Κτενίδου», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 434-435