Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Θίασος του Βασιλικού Θεάτρου, α' Στέλλα Βιολάντη του Γρηγ. Ξενοπούλου, β' Ο Αμφιτρύων του Μολιέρου, Η πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή ή κλειστή του Μυσσέ, γ' Συρανό Ντε Μπερζεράκ του Εδμ. Ροστάν», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 395-397